Київська гімназія східних мов №1
Україна, 03115, м. Київ
вул. Львівська, 25
E-Mail
Телефон044-452-77-43
Веб сайт www.facebook.com/KGSM1KIEV/?ref=aym
Веб сайт http://kgsm1.kiev.ua/uk/2016/12/18/80_rokiv
Facebook Facebook
Google+ Google+56

НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ  ПЕРЕМОЖЦЯМ РАЙОННОЇ

ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ!

2017-2018 р.р.       ПІБ учня

   Клас

  Місце

ПІБ учителя

Зайцева Марія Михайлівна


     9 А


     ІІІ

Бусол Р.М.

Дубініна Ольга Андріївна


     9 Г


     ІІІ

Бусол Р.М.

Позниш Ельдар Зенурович


     8 Б


     ІІІ

Янковська  М.М.

Булгар Ілля

Валерійович


     7 Б


      ІІ

Янковська  М.М.

Завадський Ілля Костянтинович


     7 Б


      ІІ

Янковська  М.М.


НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ  ПЕРЕМОЖЦЯМ РАЙОННОЇ

ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ!

2017-2018 р.р.


6 кл.

Стрикаль Ярослав Віталійович

ІІІ

Литвин Н.С.

7 кл

Поліщук Вікторія Валентинівна

ІІ

Дмитренко В.І.

7кл.

Завадський Ілля Костянтинович

ІІІ

Дмитренко В.І.

7 кл.

Завадський Ілля Костянтинович

ІІІ

Дмитренко В.І.

7 кл.

Приблуда Ігор Вікторович

ІІІ

Дмитренко В.І.

8 кл

Денисенко Андрій Вадимович

ІІІ

Здоренко Т.П.

8 кл.

Курінна Анна Єгорівна

ІІІ

Здоренко Т.П.

8 кл.

Позниш Ель дар Зенурович

ІІ

Здоренко Т.П.

  9 кл.

Дубініна Ольга Андріївна

ІІІ

Литвин Н.С.

10 кл

Горніцька Апполінарія Вікторівна

ІІІ

Дмитренко В.І.
пр


ап

ва

ва

всс


чс

прДОРОГІ ДРУЗІ!

Вітаємо вас на сторінці методичної кафедри

учителів предметів фізико-матемтичного циклу та інформатики

КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1!


Математика - це мова,

на якій написана книга природи. 

Галілео ГалілейКУРС НА НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ!


 Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1 впевнено крокує шляхом

Нової Української Школи. 
Реформи освіти, які зараз обговорюють у суспільстві, стосується усіх верств населення,

перш за все учнів, педагогів та батьків. 
Новий Закон України «Про освіту», який сьогодні ретельно вивчається вчителями
навчального закладу,  
став основним джерелом - підручником педагогів,

діяльність яких керується цим законом. 

Обов`язкове виконання Закону України «Про освіту» та обраний курс на реформи
Нової Школи кожним вчителем 
підніме рівень української освіти на вищу світову сходинку.


ВЧИТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО!


нуш

Відповідно  нового  Закону «Про освіту» ключовими

для Нової Української Школи визначено такі компетентності:

 1. Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. 
  Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 2. Спілкування іноземними мовами
  Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 3. Математична грамотність. 
  Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
  Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 5. Інформаційно-цифрова компетентністьКомпетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 6. Уміння навчатися впродовж життя. 
  Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності. 
  Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
 8. Підприємливість
  Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 9. Загальнокультурна грамотність. 
  Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
  Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.дл


 Склад методичної кафедри учиелів предметів  

фізико-математичного циклу та інформатики у  2017-2018 н.р.


1.

Проскура

Оксана

Іллівна

Директор гімназії.

Вчитель математики вищої категорії,

стаж роботи 21 рік

2.

Бусол

Раїса

Миколаївна

Вчитель фізики вищої категорії,

стаж роботи 11 років

3.

Янковська

Марія

Миколаївна

Вчитель фізики вищої категорії,

учитель методист,

стаж роботи 21 рік

4.

Сергієнко

Лідія

Іванівна 

Вчитель математики вищої категорії,

старший вчитель, відмінник освіти України,

стаж роботи 38 років.

5.

Литвин

Наталя

Сергіївна

Вчитель математики вищої категорії,

вчитель методист, відмінник освіти України,

стаж роботи 31 рік.

6.

Дмитренко

Валентина

Іванівна

Вчитель математики вищої категорії,

стаж роботи 23 роки.


7.

Здоренко

Тетяна

Петрівна

Вчитель математики вищої категорії,

вчитель методист, відмінник освіти України,

стаж роботи 40 років

9.

Фокіна

Тетяна

Вікторівна

Вчитель інформатики І категорії,

стаж роботи 14 років

10.

Єфимчук

Олена Леондівна

Вчитель інформатики та математики

11.

Сєрова 

Світлана Володимірівна

Вчитель інформатики та математики

Історія  створення методичної кафедри учителів предметів фізико-математичного циклу та інформатики Київської гімназії східних мов № 1

            Історія  створення Київської гімназії східних мов № 1 сягає у далекий 1936-ий рік минулого сторіччя,коли було створено школу-інтернат №1 . Потім на базі цієї школи  у 50-ті роки минулого сторіччя було відкрито школу із вивченням китайської мови. А у  1992 році школу було перейменовано в гімназію східних мов.


            Одними  з найважливіших підрозділів гімназії є методичні кафедри учителів-предметників. Методичні кафедри учителів-предметників є важливими структурними підрозділами науково-методичної служби гімназії, вони ведуть методичну роботу з предметів, організують позакласну діяльність учнів.          Історія  заснування  кафедри учителів предметів фізико-математичного циклу розпочинається зі створення у п’ятдесятих роках минулого сторіччя методичного об’єднання вчителів математики та фізики. Очолювала тоді методичне об’єднання чудовий фахівець,майстерний учитель Карпенко(Василенко) Галина Парфирівна. Методичне об’єднання об'єднувало спеціалістів з математики і з фізики. Першими викладачами математики були Бондаренко Софія Петрівна, Карпенко(Василенко) Галина Парфирівна, Вишенська Клавдія Василівна,Бура Інна Прокопівна. А першими викладачами фізики були Бовсуновська Інна Миколаївна,Тищенко Раїса Миколаївна,Біленко Микола Степанович

          У 1975 році методичне об’єднання очолила учитель-методист,відмінник освіти України Крилова Галина Семенівнана. Тоді у методичному об’єднанні працювали  вчителі математики Бартик Марія Михайлівна,Черненко Костянтин Васильович,Кобзар Надія Василівна,Мазур Костянтин Іванович. А також учителі фізики Ченекал Анатолій Васильович,Тищенко(Когут) Раїса Миколаївна,Пилипенко Борис Захарович,Осадчий Петро Сергійович,В’юн Володимир Данилович.

          У 1993 році до складу методичного об’єднання увійшли учителі інформатики Павленок Володимир Петрович,Кукуня Вікторія Павлівна,Фокіна Тетяна Вікторівна,які створили чудовий,оснащений сучасною технікою кабінет інформатики.

         

У серпні  2010 року на базі методичного об’єднання учителів фізики та математики була створена методична кафедра учителів предметів фізико-математичного циклу. Очолила кафедру Литвин Наталя Сергіївна(старший учитель, учитель вищої категорії,відмінник освіти України). Відбувається значне покращення викладацького складу фізико-математичної кафедри. Зараз тут працюють учителі математики,фізики та інформатики : Сергієнко Лідія Іванівна  (старший учитель,учитель математики вищої категорії), Дмитренко Валентина Іванівна(учитель математики вищої категорії),Пащенко Валентина Миколаївна (старший учитель,учитель інформатики вищої категорії),Фокіна Тетяна Вікторівна (учитель інформатики ІІ категорії) . Цього ж року на фізико-математичну кафедру приходять нові спеціалісти: учитель-методист, учитель математики вищої категорії,відмінник освіти України – Здоренко Тетяна Петрівна; учитель фізики І категорії– Бусол Раїса Миколаївна.


           Протягом всього існування фізико-математичної кафедри однім з найважливіших напрямів роботи є покращення учбово-методичної бази кафедри та організація науково-дослідницької роботи. Створюються приміщення для учбових кабінетів математики,фізики та інформатики. Таким чином фізико-математична кафедра створює надійну базу для розгортання науково-дослідницької та науково-методичної роботи  учителів та гімназистів.


          Члени МК працюють над вирішенням поставлених завдань перед гімназією в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу під час вивчення фізико-математичних наук, з урахуванням особливостей складу учнів у середніх та старших класах школи гуманітарного профіля.


Методична кафедра працює над вирішенням проблемної теми

«Фізико-математична освіта в педагогічній системі розвитку культурно-мовних та морально-громадських цінностей учнів».
         Для здійснення цієї роботи вирішуються слідуючі завдання:

1.     Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2.     Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, факультативних та індивідуальних занять, виховних позакласних заходів.

3.     Удосконалення контрольно-оцінювальної роботи вчителів при проведенні різних видів підсумкових оцінювань.

4.     Удосконалення роботи над розвитком особистісних підходів щодо активізації їх пізнавальної діяльності.

5.     Поповнення і забезпечення кабінетів математики, фізики та інформатики виготовленими наочними посібниками, роздатковим матеріалом, зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів.

6.     Залучення вчителів у роботі шкільних та районних творчих груп, до участі у конкурсі учнівських дослідницьких  робіт МАН, загально гімназійних заходах з методичної роботи.


         Останнім часом значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання фізики та математики, посилилась увага до виховної мети у здійсненні навчального процесу, та як результатом підвищений інтерес до фізико-математичних наук випускників гімназії. До вищих учбових закладів фізико-математичного напрямку,успішно здавши ЗНО,вступило чимало наших випускників.

      Причому зусиллями усіх вчителів кафедри досягнуті вагомі результати саме  завдяки їх роботі із диференціації навчання та завдяки створенню умов для розвитку навчального інтересу слабо встигаючих учнів, плідного проведення індивідуальних занять і консультацій з математики. МК вчителів математики, фізики та інформатики працюють над зростанням рівня педагогічної майстерності вчителів на основі впровадження досягнень педагогічної науки, над раціональним плануванням учбового матеріалу та ефективного проведення уроків математики, фізики та інформатики. Члени МК працюють над втіленням у викладацьку діяльність сучасних педагогічних технологій  для створення умов розвитку особистості учнів, використання дидактичного матеріалу, який за змістом пов’язаний з практичним застосуванням у повсякденному житті. При цьому систематично проводиться робота над засвоєнням кожним учнем обов’язкового рівня навчання з математики, фізики та інформатики. Члени МК працюють над індивідуальними програмами зі здібними дітьми з фізики, математики та інформатики, над підготовкою школярів до участі в учнівських предметних олімпіадах, захисті робіт в МАН, різноманітних конкурсах з математики,фізики та інформатики.

        Протягом обагатьох років учителі фізико-математичної кафедри співпрацюють з різноманітними редакціями фахових видань,готують публікації у фаховій періодиці.

         Вчителі математики, фізики та інформатики систематично працюють над підвищенням рівня професійної діяльності шляхом самоосвіти, ознайомлюються та обговорюють інновації в методиках викладання математики, фізики та інформатики, новинки наукової, методичної та довідкової літератури.     Вчителі МК беруть  участь у роботі творчих груп вчителів району з нових педагогічних технологій.


     Багато зроблено членами МК в плані впорядкування навчальної бази кабінетів, створення дидактичних та роздаткових матеріалів. В процесі роботи виправдали себе такі форми як: моделювання уроків з використанням різнорівневого диференційованого матеріалу, проведення контрольних та самостійних робіт з завданнями різнорівневого характеру, проведення факультативних занять з математики та інформатики та індивідуальних занять з інтелектуально-здібними та обдарованими учнями, проведення додаткових занять із слабо встигаючими учнями.


2011 - 2015 роки відзначились особливими високими досягненнями педагогів  точних наук і учнів, які стали призерами математичних, олімпіад, олімпіад з фізики та інформатики.

У 2015 - 2018 н. р.  на кафедрі працюють досвідчені фахівці-педагоги, які діляться своїми знаннями з учнями, пишаючись досягненнями своїх вихованців. 
Погода в в Киеве Яндекс.Метрика

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС